Operacje na danych (import / eksport / operacje grupowe)

Jak zaimportować kontakty do Centrium?
W obecnej chwili Centrium posiada mechanizm importu danych z formatu CSV oraz formatu Excel (.xlsx). Aby zaimportować dane kontaktów przejdź na stro...
Tue, 24 Nov, 2015 at 9:17 AM
Jak wyeksportować dane kontrahentów?
Na liście kontrahentów możemy eksportować dane kontrahentów do pliku CSV. Aby rozpocząć eksport, wybieramy opcję "Eksportuj" z menu akcji na liś...
Tue, 24 Nov, 2015 at 9:16 AM
Chciałbym wstawić / pobrać dane z programu Excell - czy jest to możliwe?
Tak - Centrium obsługuje import / eksport w formacie XLSX który jest zgodny z programem Excel. Proszę wybrać odpowiedni format pliku podczas importu lub e...
Tue, 24 Nov, 2015 at 9:18 AM
Czy będę mógł pobrać moje dane jeśli zrezygnuje z Centrium?
W przypadku zamknięcia konta bądź nieopłacenia kolejnego miesiąca dostęp do systemu Centrium jest blokowany. Mimo tego administrator może uzyskać dos...
Tue, 24 Nov, 2015 at 9:19 AM
Co oznacza komunikat "dlaczego operacja nie powiodła się dla...." i inne podobne komunikaty?
Podczas wykonywania operacji grupowych możesz zauważyć komunikat o tym że nie udało się przetworzyć wszystkich elementów. Przyczyn pojawienia się tej wia...
Thu, 30 Jul, 2015 at 10:59 PM
Czy możliwa jest grupowa/hurtowa edycja rekordów w Centrium?
Tak, Centrium pozwala edytować pola zaznaczonych elementów na listach zadań, kontaktów, transakcji oraz projektów. Pola dostępne do hurtowej edycji zależne...
Sat, 4 Mar, 2017 at 2:42 PM