Tak - Centrium obsługuje import / eksport w formacie XLSX który jest zgodny z programem Excel.

Proszę wybrać odpowiedni format pliku podczas importu lub eksportu danych z Centrium.