Tak, Centrium pozwala edytować pola zaznaczonych elementów na listach zadań, kontaktów, transakcji oraz projektów. Pola dostępne do hurtowej edycji zależne są od elementów które edytujemy. Pola dostępne do grupowej edycji to:


-widoczne dla - zmień kto może widzieć wybrane rekordy,

-typ - zmień typ zadania, kontaktu, transakcji lub projektu

-data - dla zadań, transakcji oraz projektów dostępna jest opcja hurtowej zmiany daty wykonania / daty zakończenia.


Akcja hurtowej edycji danych dostępna jest w menu akcji, na listach zdań, kontaktów, transakcji i projektów. Aby akcja ta była aktywna, proszę zaznaczyć elementy do zmiany na wyświetlonej liście: Po wybraniu rekordów do zmiany, z menu "Akcje" wybierz pozycję "Edytuj wybrane". Pojawi się okienko z dostępnymi polami do zmiany. 


Po wybraniu odpowiednich nowych wartości dla wcześniej wybranych rekordów kliknij na przycisk "Aktualizuj" aby rozpocząć operacje grupowej zmiany. Proszę pamiętaj aby odświeżyć stronę listy po zakończeniu operacji grupowej aby zobaczyć wprowadzone zmiany.