W obecnej chwili Centrium posiada mechanizm importu danych z formatu CSV oraz formatu Excel (.xlsx).


Aby zaimportować dane kontaktów przejdź na stronę listy kontaktów a następnie:


1) W menu "Akcje" wybierz Import.

Pojawi się strona z wyborem rodzaju importu. Możesz wybrać import z pliku CSV, import z pliku Excel (.xlsx), lub wybrać

jeden z popularnych formatów importu (np Outlook) jeśli posiadasz dane kontaktów wyeksportowane z danego programu.


2) Wgraj plik który chcesz zaimportować.


3) Dopasuj kolumny Centrium do kolumn z Twojego pliku.

Dopasuj kolumny w Twoim pliku do pól danych w Centrium. Jeśli wcześniej wybrałeś import z popularnej aplikacji, część kolumn zostanie automatycznie dopasowana.
Za pomocą strzałek "<", ">" możesz przeglądać kolejne przykładowe linie z Twojego pliku.


W przypadku gdy zauważysz że nie wszystkie kolumny są poprawnie wyświetlone (lub jest tylko jedna kolumna), lub dane nie posiadają np polskich znaków znaków

 diakrytycznych - proszę zmień ustawienia importu klikając w "zmień ustawienia kodowania i formatu pliku"Uwaga: wymagane jest podanie co najmniej kolumn "Imię" i "Nazwisko", bądź kolumny nazwa firmy. Pozostałe pola są opcjonalne.


W następnym kroku system wyświetli informację ile poprawnych firm i osób udało się rozpoznać, oraz jeśli pojawiły się jakieś błędy - wyświetli ich listę (maksymalnie 100 błędów).

Będziesz poproszony albo o zmianę ustawień importu, bądź zaimportowanie ignorując błędne wiersze.


4) Proces importu przebiega w tle, zostaniesz poinformowany gdy zostanie zakończony.


5) Przejrzyj zaimportowane dane

Gdy import się zakończy, na liście kontaktów pojawi się filtr umożliwiający wyświetlenie tylko zaimportowanych kontaktów. Jeśli zauważyłeś jakieś błędy, zawsze możesz cofnąć wybrany import aby 

ponownie zaimportować dane z Twojego pliku używając innych ustawień. Aby cofnąć zakończony import, na liście kontaktów przy filtrze wg ostatniego importu, kliknij ikonkę "koła zębatego" i na liście 

ostatnich importów kliknij w ikonkę kosza.