Na liście kontrahentów możemy eksportować dane kontrahentów do pliku CSV.

Aby rozpocząć eksport, wybieramy opcję "Eksportuj" z menu akcji na liście  kontaktów.
Możemy wyeksportować wszystkie kontakty spełniające aktualne kryteria wyszukiwania (filtry), lub zaznaczyć kilka kontaktów na liście i wyeksportować zaznaczone kontakty.

W kolejnym kroku możemy wybrać format eksportowanego pliku (CSV lub arkusz Excel) i dostosować zaawansowane ustawienia eksportu CSV (po kliknięciu "Pokaż ustawienia zaawansowane").
Przygotowanie eksportu kontaktów rozpocznie się po wciśnięciu "Eksportuj kontakty". Gdy plik eksportu będzie gotowy, rozpocznie się jego pobieranie (tak jak pobieranie każdego innego pliku w Państwa przeglądarce).