Podczas wykonywania operacji grupowych możesz zauważyć komunikat o tym że nie udało się przetworzyć wszystkich elementów.

Przyczyn pojawienia się tej wiadomości może być kilka:


1) próbujesz skasować / zmienić dane które już nie istnieją

2) próbujesz skasować / zmienić dane do których nie masz już uprawnień 

3) próbujesz skasować dane systemowe - np kontakt użytkownika systemu Centrium

4) w przypadku dodawania / usuwania tagów - wybrany element mógł już posiadać tag który dodajesz / usuwasz

I tym podobne.


Wybrana operacja przebiegła pomyślnie, natomiast Centrium informuję Ciebie, że nie na wszystkich elementach które zaznaczyłeś bądź wybrałeś za pomocą 

filtrów mogła zostać przeprowadzona operacja grupowa. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat - proszę napisz wiadomość na adres support@centriumcrm.com.