Zadania

Jak zlecić zadanie współpracownikowi?
Na stronie dodawania zadania, wybierz współpracownika z rozwijanej listy osób odpowiedzialnych. Zadanie trafi na listę zadań wybranej osoby.  Dodat...
Thu, 26 Nov, 2015 at 8:05 AM
Czy mogę przekazać zadanie innej osobie? Jak zmienić osobę odpowiedzialną?
Zmiana osoby odpowiedzialnej odbywa się tak samo jak każda inna edycja zadania. W okienku szczegółów zadania wybieramy edycję oraz zmieniamy pole "Wyko...
Thu, 26 Nov, 2015 at 8:08 AM
Czy mogę uzupełnić zadanie o dodatkowe informację / pliki?
Tak, po przejściu na stronę konkretnego zadania możemy załączyć dowolną ilość notatek do zadania. Aby powiązać plik z zadaniem dołącz ten plik do dodawan...
Thu, 26 Nov, 2015 at 8:10 AM
W jaki sposób mogę kontrolować pracę moich podwładnych?
Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Tobie. Centirum możę pomóc za pomocą listy zadań, kalendarza zadań, oraz notatek wpisywancyh przez pracowników. Do ...
Wed, 26 Nov, 2014 at 2:11 PM
Co to są typy zadań?
Typy zadań w Centrium pozwalają na lepsze planowanie oraz organizację pracy, a także na późniejsza jej analizę. Dla każdego Typu możesz zdefiniować własny...
Thu, 26 Nov, 2015 at 8:03 AM
Jak ustawić przypomnienie dla zadania?
Czym są przypomnienia dla zadań? Przypomnienia o zadaniach w Centrium wysyłane są jako e-maile w określonym czasie przed datą rozpoczęcia zadania. Kto ...
Sun, 5 Mar, 2017 at 10:30 PM