Na stronie dodawania zadania, wybierz współpracownika z rozwijanej listy osób odpowiedzialnych.

Zadanie trafi na listę zadań wybranej osoby. 


Dodatkowo Centrium doda powiadomienie o zleconym zadaniu, a także ty jako osoba zlecająca otrzymasz powiadomienie, gdy zadanie zostanie wykonane.