Zmiana osoby odpowiedzialnej odbywa się tak samo jak każda inna edycja zadania. W okienku szczegółów zadania wybieramy edycję oraz zmieniamy pole "Wykonawca".