Tak, po przejściu na stronę konkretnego zadania możemy załączyć dowolną ilość notatek do zadania.

Aby powiązać plik z zadaniem dołącz ten plik do dodawanej notatki.
Lista notatek załączonych do zadania jest także dostępna na tym widoku.System Centrium powiadomi wykonawcę jak i osobę zlecającą o nowej notatce w ich zadaniu.