Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Tobie.

Centirum możę pomóc za pomocą listy zadań, kalendarza zadań, oraz notatek wpisywancyh przez pracowników.

Do Ciebie należy interpretacja w tych danych.

 

Możesz także wyeksportować listy zadań do twojego ulubionego arkusza kalkulacyjnego ( w formacie CSV) aby stworzyć raporty wykonanych zadań bądź plany pracy.