Grupy pracowników jak sama nazwa wskazuje ulatwiają zarządzanie użytkownikami w Centrium.

Na podstawie grup można także ustawiać uprawnienia do poszczególnych danych w systemie.

 

Zarządzanie grupami użytkowników odbywa się z poziomu "Konta Systemu Centrium" z menu w prawym górnym rogu programu.

Możesz tworzyć nieograniczoną ilość grup, a każdy pracownik może być przypisany do wielu grup, co pozwoli w prosty lecz skuteczny sposób zarządzać uprawnieniami pracowników.

 

grupy.png

Aby dodać / usunąć osoby z grupy przejdź do jej edycji klikając na link "edytuj".