Centrium pozwala na zapisywanie historii kontaktów z klientami oraz ważnych informacji dla firmy w formie notatek. Notatki dzielone są na dwa podstawowe typy:

  • Notatki systemowe - rejestrowane przez system aby zapisać ważne wydarzenia - jak wygranie transakcji, przekazanie zadania itp.
  • Notatki użytkownika - rejestrowane przez użytkowników w czasie pracy np telefon od klienta, wysłano umowę itp.

 

Aby lepiej uporządkować notatki użytkownika Centrium pozwala zdefiniować typy notatek. Przy publikowaniu notatki użytkownik może wybrać jej typ z rozwijanej listy typów - po kliknięciu na strzałkę na guziku "Dodaj notatkę"

 

 


Notatki danego typu będą oznaczone na liście notatek.
 

Dodatkowo na listach notatek możliwe jest filtrowanie listy wg typu notatki: