System Centrium wysyła do użytkowników powiadomienia email o najważniejszych zarejestrowanych aktywnościach.

Aby zmienić ustawienia powiadomię proszę przejść do ustawień programu Centrium (menu w prawym górnym rogu - klikając na ikonę trybiku), a następnie
przechodząc do zakładki "Powiadomienia E-mail"

Dostępne opcje to

  • nigdy - powiadomienia e-mail są wyłączone
  • zaraz po zdarzeniu - powiadomienia e-mail wysyłane są co 10 minut
  • raz na godzinę - e-mail ze zbiorczym zestawieniem powiadomień wysyłany jest co godzinę.
  • raz dziennie - zestawienie powiadomień wysyłane jest raz na dzień w okolicach północy.