System Centrium pozwala na dopasowanie kartotek do własnych potrzeb poprzez pola własne.


Aby dodać pole własne przechodzimy do ustawień programu i wybieramy zakładkę "Pola własne" (tylko administrator konta). 

Strona ta dostępna jest pod adresem: https://app.centriumcrm.com/#settings/custom-fields
 


 

Pole własne może opisywać kontakty typu firma, kontakty typu osoba bądź oba.

Możliwe jest filtrowanie listy kontaktów po zawartości pól własnych.

 

Po skonfigurowaniu pola własne pojawią się na formularzach dodawania / edycji kontrahenta a także na stronie kontaktu w prawej kolumnie.

 

Skasowanie pola własnego spowoduje skasowanie jego zawartości z wszystkich kartotek. Operacja ta jest nieodwracalna.


Pola własne możemy także dodać dla zadań, transakcji i projektów.