Notatki w Centrium pozwalają zapisywać historię prac, dokumentować kontakt z klientem, a także załączać pliki.

Notatkę możemy dodać na listach notatek - na ekranie podsumowania oraz w kartotekach klienta, zadania, projektu oraz transakcji.

 

 

 

Notatka może być ogólna bądź w przypadku karotek powiązana np z kontaktem.


Do notatek pracownicy mogą dodawać komentarze aby w łatwy sposób wymieniać się doświadczeniem zdobytym w czasie pracy.

Notatki w systemie Centrium dzielą się na automatyczne i wpisane przez użytkownika. Przykładem notatki automatycznej jest notatka o wygraniu transakcji, bądź wykonaniu zadania.

Notatki wpisane przez użytkownika można dzielić na typy aby ułatwić późniejsze wyszukiwanie informacji. Typy notatek można zdefiniować na stronie ustawień w zakładce "Notatki"