W Centrium możesz grupować kontakty na dwa sposoby.


1) Tagowanie


Aby przypisać kontakt do grupy (otagować) wystarczy przejść do jego kartoteki i wybrać akcję "Edytuj". Można także dodać tagi podczas dodawania kontaktu. 

Przy wprowadzaniu nowego tagu system podpowie nam nazwy tagów zaczynających się na wpisane litery aby łatwiej przydzielić kontakt do już istniejącej grupy.

 

Aby wyświeltić wszystkie kontakty z wybranym tagiem zaznaczamy odpowiedni filtr na stronie listy kontaktów.

 2) Typy kontaktów


Kolejną opcją grupowania kontaktów jest przypisane ich do typu. Typ kontaktu można wybrać na stronie dodawania lub edycji kontaktu (jeśli został wcześniej zdefiniowany)

Na liście kontaktów można odfiltrować kontakty danego typu.


Zarządzanie typami kontaktów odbywa się w ustawieniach programu Centrium (dostępnych dla administratora) pod adresem:

https://app.centriumcrm.com/#settings/contacts