Uprawnienia w systemie Centrium oparte są na grupach użytkowników. Dla każdego rekordu objętego uprawnieniami, przy dodawaniu lub edycji możemy zaznaczyć które grupy użytkowników, bądź który użytkownik, będą widziały dany rekord.

Możliwe opcję wyboru to:

  • dla wszystkich - dostęp do obiektu jest nieograniczony
  • tylko dla mnie - rekord będzie prywatny
  • dla grupy "<nazwa grupy>" - tylko członkowie grupy "<nazwa grupy>" będą widzieli dany rekord
  • dla "<imię i nazwisko>" tylko wskazana osoba.

 


 

Aby zarządzać grupami pracowników z menu ustawień wybieramy opcję "Grupy użytkowników". Możemy tutaj przydzielać pracowników do grup, edytować nazwę aktualnych grup oraz dodawać oraz usuwać grupy pracowników.

Stronę zarządzania grupami użytkowników można także otworzyć klikając tutaj: https://app.centriumcrm.com/#settings/groups